A megszokottnál durvább háborúkkal hajtotta uralma alá a zulukat Saka

Az egyetlen ismert ábrázólás Sakáról, 1824 körül (kép forrása: Wikimedia Commons)

Sakát, a dél-afrikai zuluk leghíresebb uralkodóját „Afrika Napóleonjának” is nevezik, mivel katonai géniuszával több száz térségbeli törzset konszolidált egyetlen birodalomba. Rövid életű uralkodása mély nyomot hagyott a térség történelmében – részben azért is, mert rendkívül kegyetlen vezető hírében állt.

A kitaszított fiú

Saka 1787 körül született Szenzangakhona zulu törzsfőnök és a szomszédos langeni klánból származó Nandi királyné fiaként. Egy népszerű legenda szerint Saka fogantatása „tilosban” történt, amikor szülei még nem voltak házasok – az ifjú párok házasság előtt szokás volt részt venni az úgynevezett „uku-hlobonga” nevű rituáléban, amely szexuális jellegű volt, a közösülés azonban tiltott volt.

Mind Szenzangakhona, mind a zulu vének eleinte tagadni próbálták Nandi terhességét – a leendő férj azt állította, felesége hasának domborodását az „isaka” nevű bélparazita okozza. A megszületett gyermek neve így egész életére törvénytelen gyermekként jelölte meg őt.

Sakát hatéves korában – édesanyjával együtt – elűzték édesapja udvarából, majd pedig édesanyja családjából is, és egy harmadik törzsben, a mthethváknál találtak otthonra.

Kamaszként Sakát a többi fiúhoz hasonlóan egy úgynevezett „amabuthóba” osztották be, amely a szükségtől függően volt katonai, rendőri, vadász- vagy munkásegység. Saka felkeltette s mthethva törzsfőnök, Dingiszvajo érdeklődését, és a férfi egyfajta mentorrá vált az ifjú számára.

A későbbi hadvezér a háborúzásba 21 évesen kóstolt bele először. Eddigre 190 centiméter magas, erős harcossá érett. Társaihoz hasonlóan három „aszegájjal” (hajítólándzsával) és egy embermagasságú ovális pajzzsal harcolt, lenge ruházata állati bőrökből készült, lábára pedig marhabőr sarut húzott.

Zulu harcos hagyományos fegyverzettel (kép forrása: Wikimedia Commons)

A törzsek közötti konfliktusok ekkoriban jobbára erőfitogtatásból álltak, igen kevés valódi vérontással. A szemben álló felek 40-50 méter távolságra sorakoztak fel, és addig hajigálták lándzsáikat egymás felé, míg az egyik oldal vissza nem vonult. Ha üldözőbe is vették őket a győztesek, mindenképpen megkímélték azok életét, akik eldobták fegyvereiket.

Saka hamar kimutatta rátermettségét a harcra, és saját szája íze szerint módosított is felszerelésén. Elsőként a jobb egyensúlyozás érdekében saruitól szabadult meg, és mezítláb vonult a csatatérre. Gyorsabban, ügyesebben mozogva hamar közel tudott férkőzni az ellenséghez, és saját pajzsával félrelökve a vele szemben álló harcosét, hogy lándzsájával leszúrja.

A hosszú aszegáj helyett Saka idővel egy rövidebb és vastagabb szárú fegyvert készített magának, amely jóval alkalmasabb volt a közélharcra. Az „iklva” nevet adta neki – állítólag a hangra utalva, amelyet a megszúrt testből kirántva kiad.

Harcostársai Sakát elnevezték Nodumehlezinek, amely név annyit tesz, „aki ültében megrengeti a földet”.

Szüntelen háború

1816-ban Saka édesapja meghalt, és törvényes születésű féltestvére, Szigudzsana lépett a helyébe a zuluk uralkodójaként. Dingiszvajo nagy számú harcost bocsátott Saka rendelkezésére, aki megpuccsolta és megölette féltestvérét. Saka a zuluk vezetője lett, azonban vazallusa maradt Dingiszvajónak, ráadásul törzse mindössze 1500 fővel az egyik legkisebb létszámú volt a térségben.

Mentora és ura azonban alig egy év múlva, 1817-ben életét vesztette a csatamezőn a ndvandve törzs elleni küzdelemben. Saka a vezérük nélkül maradt mthethvákat is saját zászlaja alá hajtotta, továbbá bosszút esküdött a ndvandve törzsfőnök, Zvide ellen.

A következő év során Saka egyre nagyobb létszámú seregével győzelmek sorozatát aratta a ndandve törzs felett, amivel egyre nőtt a tekintélye a szomszédos törzsek körében, egyre szélesebb szövetségek lehetőségét biztosítva.

Újdonság volt Saka politikájában az is, hogy a legyőzött törzsek tagjait a sajátjai közé fogadta, hátrányos megkülönböztetés nélkül – seregének vezetői érdemeik, és nem származásuk alapján jutottak pozícióhoz.

Holland telepesek megérkezése a Jóreménység fokán 1652-ben, Charles Bell (1813-1882) festményén (kép forrása: Wikimedia Commons)

Saka azonban már fiatalon is kegyetlenségéről volt ismert, és egyre több törzs felett uralkodva valóságos zsarnokká vált. A legapróbb sértésért is képes volt halálra ítélni alattvalóit – ez jelenthetett bottal agyonverést és lándzsával való ledöfést, de a nyak kitekerését vagy karóba húzást is.

A Jóreménység foka felől északra terjeszkedő európaiakkal Saka jó viszonyt ápolt, és kereskedett velük – településeik ekkoriban még nem közelítették meg a zulu területeket.

A britekkel egyezséget kötött az Indiai-óceán partján Port Natalnál – a mai Durban városa – egy település létrehozására, azonban a gyarmatosítók nem jelentettek veszélyt birodalmára.

A fehérekkel való konfliktusok Saka halála után kezdődtek, először a brit terjeszkedés elől észak felé vándorló búrokkal.

A harcos király mintegy negyedmillió ember felett uralkodott tíz éven át. 50 000 harcost is fegyverbe tudott szólítani, ha a szükség úgy hozta, és egyes becslések szerint állandó hadakozása mintegy kétmillió ember életébe került – a térségbeli népességcsökkenés tette részben lehetővé a gyarmatosítást is.

Dingaan elrendeli a foglyul ejtett búr követek kivégzését, 1838. (kép forrása: Wikimedia Commons)

Nagy törést okozott Saka életében édesanyja 1827-es halála. Sokak szerint teljesen megőrült: megtiltotta a földművelést és a tej mindennemű felhasználását egy teljes évre, az éppen gyermeket váró párokat pedig kivégeztette.

Talán ez lehetett az oka annak is, hogy fiatalabb féltestvére, Dingaan (vagy Dingane) 1828-ban egy estén jól előkészített csapdába csalta és megölte Sakát. A hajdani király testét jelöletlen sírba temette, megölette a hozzá hű zulukat, és maga ült a trónjára.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/92643/pics/15856516947890163_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?