Csak mások elbeszéléseiből ismerjük az ókori kelta druidákat

Kép forrása: renegadetribune.com

Békés papok vagy veszélyes próféták? A természet tisztelői vagy a lázadás szítói? Nem sokat lehet biztosan tudni a kelta druidákról, ez azonban nem akadályozta meg a történelem során az embereket abban, hogy merő spekuláció alapján tegyenek megállapításokat valódi természetükről.

Ókori rejtély

A druidákról szóló legkorábbi írásos említések a Kr. e. 1. századból származnak, azonban valószínű, hogy ennél jóval korábban kialakították különleges szerepüket a mai Nagy-Britannia, Írország és Franciaország ókori közösségeiben.

Maga a „druida” szó egy kelta szó latin átírásából származik, az eredeti kifejezés egy különleges társadalmi osztályt jelölt, akik jóslással és szertartásokkal foglalkoztak.

Mivel az ókori kelták nem rendelkeztek írással, a druidákkal kapcsolatos minden egykorú leírás külső, főként római forrásokból való.

A druidáknak „a szent dolgokban van szerepük, ők hajtják végre a nyilvános és magánáldozatokat, és ők értelmezik a vallás minden vonatkozását” – írta Julius Caesar a Kr. e. 50-es években, miután a római seregek élén lerohanta Galliát (a mai Franciaországot).

A későbbi császár feljegyezte, hogy a druidákat nagy mértékben foglalkoztatja a csillagászat, az oktatás és a hősiesség kultusza, valamint hogy szokásuk emberáldozatokat végrehajtani isteneik tetszésének elnyerésére: az élő embereket szalmabábukban helyezték el, amelyeket aztán meggyújtottak.

Kép forrása: historytoday.com

Más római források főként a druidák vérszomjáról értekeztek. Idősebb Plinius a halálos méreg fagyöngy és az emberáldozatok szerepének fontosságát emelte ki: „Meggyilkolni egy embert egyet jelentett a legájtatosabb cselekedet végrehajtásával” – írta, „húsának elfogyasztása pedig a legerősebb egészségbeli áldást jelentette.”

Tacitus egy olyan csatáról írt a mai Wales területén, melynek során a druidák „foglyok vérével öntözték oltáraikat, és isteneikkel emberi belsőségek útján tanácskoztak.”

E pogány rítusok vezénylőiben jelentős veszélyt láttak a rómaiak, akik tartottak a druidák befolyásától a meghódított kelta közösségekben.

A druidák apokaliptikus látomásait és szertartásait a rómaiakkal szembeni ellenállás jeleinek tekintették, ezért a hódítók Augustus császár uralmának kezdetétől (Kr. e. 27.) aktívan igyekeztek visszaszorítani működésüket.

Örök inspiráció és a valóság

A kereszténység a Kr. u. első században jelent meg először a mai Franciaország és Nagy-Britannia területén, és az évszázadok során egyre több kelta hagyomány helyére lépett.

A druidák mindazonáltal rendszeresen feltűntek a középkori irodalomban is, azt sugallva, hogy a pogány papok később gyógyítókká és varázslókká váltak.

Mivel azonban nem állnak rendelkezésre írott beszámolók kereszténység előtti kelta forrásokból, szinte lehetetlen alátámasztani bármiféle történelmi állítást a druidákkal kapcsolatban.

Az 1781-ben Londonban alakult Druidák Ősi Rendje (Ancient Order of Druids) canterburyi páholya a 19.-20. század fordulóján (kép forrása: druidicdawn.org)

Ennek ellenére az évezredek során több „reneszánszt” is megéltek, például a romantika korában, illetve a 21. századi modern druidizmus formájában.

Habár a történészek jobbára túlzóként könyvelték el a rómaiak beszámolóit a druidák véres rítusairól, az erről szóló diskurzus 1984-ben tárgyi lelet formájában újra a felszínre került – szó szerint.

Abban az évben az angliai Cheshire-ben egy tőzegvágó emberi maradványokra lelt munka közben. Nem mindennapi leletről van szó: ez volt a híres lindow-i férfi, aki mintegy 2000 éve hevert a tőzegmocsárban, miután a jelek szerint több ütést mértek a fejére, majd megszúrták és megfojtották, végül pedig a mocsárban hagyták, ahol teste bámulatos állapotban konzerválódott.

A férfi gyomra fagyöngypollent tartalmazott, ami miatt több szakértő is feltételezte, hogy rituális emberáldozatról van szó, amelyet druidák hajthattak végre – egyesek szerint a férfi maga is druida előkelőség lehetett.

A lindow-i férfi napjainkban, a londoni British Museumban (kép forrása: Pinterest)

Csábító dolog a druidák valódi természetéről elmélkedni, azonban mivel eme ókori társadalmi osztályról minden ma hozzáférhető információ másodkézből való forrásokból származik, a legtöbb állítást lehetetlen alátámasztani.

Maga a „druida” kifejezés is jobbára általános terminussá vált, amely alá barmiféle tudós, tanító, filozófus, vagy szent ember tartozhat, aki a természeti erőkhöz, az igazságkereséshez, vagy a varázsláshoz valamilyen módon kötődik.

A régészet sem szolgál megnyugtató válaszokkal – egyetlen ókori leletről sem mondható el, hogy a szakértők jelentős hányada egyetértene abban, hogy druidáktól származik. Ahogy az ókorban és a középkorban, úgy ma is elsősorban a druidák misztikus, rejtélyes mivolta a legmeghatározóbb tulajdonságuk.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/86927/pics/15753706812353930_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?