Szigorú rend szerint dolgoztak a viktoriánus háziszolgák

Szolgák egy 19. századi háztartásban (kép forrása: Flickr)

Az elmúlt években számos televíziós sorozat, mint például a Ház az Eaton Place-en vagy a Downton Abbey meglehetősen nagy érdeklődést ébresztett a közönségben a viktoriánus kori hagyományokat követő úri háztartásokban alkalmazott szolgák, cselédek élete iránt. Milyen volt valójában a társadalom legfelsőbb rétegét szolgálni annak palotáiban és birtokain?

Kitartó hagyományok

Annyi bizonyos, hogy a régi hagyományok rendkívül erősen tartották magukat a 20. században is az ilyen munkakörökben. Csak férfi szolgák nyúlhattak például uruk ezüst tárgyaihoz, és csak ők tisztíthatták a legértékesebb bútordarabokat is.

E hagyományok – bármennyire körülményesnek is tűnnek – segítettek abban, hogy az esetleges új alkalmazottak gyorsan és hatékonyan be tudjanak illeszkedni a munka rendjébe. Az is biztos támpont a szolgák életmódjának vizsgálatában, hogy az alkalmazottak étkezési időpontjai adták a keretet az egész háztartás napjához, és csak lassan változtak a 19. század folyamán.

Az első szünetet eleinte rendszerint a délelőtt közepe táján tartották, és jellegzetessége volt valamilyen szeszes ital elfogyasztása. A főétkezés – amelyre a napjainkban vacsorát jelentő „dinner” szót használták – körülbelül délben történt, míg a „tea” (uzsonna) egy nagyon könnyű étkezés volt négy óra tájban. A ma is késő esti vacsorát jelentő „supper” általában este kilenc óra körül volt, miután az összes napi teendővel végeztek.

A 19. század végére megfigyelhetők a napjainkra emlékeztető tendenciák: a szolgák főétkezésére egyre később és később került sor, így lett a „dinner” a vacsorára értendő, és egy új, könnyebb étkezés, a ma ebédet jelentő „lunch” vette át a helyét déltájt. Ez a leosztás sokkal alkalmasabb volt a konyhai személyzet számára is.

A kutatók számára viszonylag könnyű feladat összeállítani az átlagos 19. századi szolga napirendjét, a konkrét emlékeket tartalmazó leírások – mint például a naplók – rendkívül hasznosak, még ha a részletek tekintetében nem is mindig megbízhatóak.

Nehézségek mutatkoznak azonban akkor, ha valódi egyéneket kívánnának elhelyezni egy adott háztartásban, főleg 1837 előtt, ugyanis csak ekkor vezették be az Egyesült Királyságban a születések, házasságok és halálozások polgári anyakönyvi vezetését.

19. századi szolgák a skóciai Edinburgh-ban (kép forrása: tour-scotland-photographs.blogspot.com)

Az ország első általános népszámlálására 1841-ben került sor, ami szintén segítheti a kutatást. Sajnos ebből a korból származó fényképes bizonyítékot szinte lehetetlen találni, így a kutatók által gyűjthető információ leggyakrabban az eleve ritka naplókra, illetve az urak vagy a szolgálók számára készült útmutatókra korlátozódik. Ez utóbbiak felbecsülhetetlen értékű tanácsokat adtak arra, hogyan kell egy háztartást hatékonyan vezetni.

Ilyen források alapján összeállítható egy olyan vázlat, mint azalábbi, amely a cheshire-i Tatton Hall mindennapjait foglalja össze. E birtok és a rajta található kastély volt az Egerton család széke mintegy 400 éven át, míg át nem lett ruházva a National Trust műemlékvédelmi hatóságra 1958-ban.

Habár minden háztartás egy kissé eltérően működött, és a ház urának is mindig megvoltak a sokszor hóbortos követelményei, az alábbi időbeosztás viszonylag jól tükrözi egy 19. századi úri háztartás általános napirendjét. „Szereplői” a mosogatólegény, a konyhai cselédlány, a lakáj, a szakács és egy alárendelt cselédlány.

6:00-7:00 között

Minden szolga számára korán indul a nap. Reggel hat órakor a mosogatólegény kinyitja a konyhát, kitisztítja és begyújtja a tűzhelyeket, megtölti a szenesvödröket, és előkészíti a nyársat és a serpenyőt. Kitakarítja a szobát, a szakács magánhelyiségét és az éléskamrákat. Megtisztítja a tálalókat, az asztalokat és a vágódeszkákat. Hetente legalább kétszer felsikálja homokkal is a padlót.

A konyhai cselédlány ugyanebben az időpontban kel, segít a takarításban és tisztításban, kihelyezi az aznapra szükséges hozzávalókat és eszközöket, majd nekiáll elkészíteni a szolgák reggelijét.

Fél hétkor a lakáj kinyitja a ház főbb szobáinak ablakain a zsalut, és szenet visz a nappali helyiségekbe. Kefével és szivaccsal a szükséges mértékben kitisztítja saját, illetve ura ruháit, valamint a cipőket és késeket, valamint kitakarítja a komornyiki éléskamrát. Üríti, kitisztítja és újra feltölti a házban található lámpákat (működési elvüktől függően olajjal, illetve szénnel), majd tiszta kötényt ölt, és megterít a család reggelizőasztalán.

Háziszolgák a northumberlandi Hexhamben valamikor 1860 és 1880 között (kép forrása: estatejobs.com)

Eközben az alárendelt cselédlány jelentkezik a gondnok szobájánál, ahol leellenőrzik, megvan-e minden szükséges felszerelés a munkájához használt kis ládájában. Munkáját a dolgozószobában kezdi, ahol elhúzza és leporolja a függönyöket, és kitisztítja a szobák kandallóit.

Ez korántsem könnyű feladat: amellett, hogy ki kell kaparnia (a nála lévő „cselédládába”) a hamut, le kell tisztítania a kandalló alapját képező követ, és ki kell helyeznie a szenesvödröket a folyosóra, hogy a lakáj összegyűjthesse és feltölthesse őket.

A kisebb szőnyegeket kiviszi tisztítani. Hetente legalább kétszer a nagy szőnyeget kézzel átkeféli, majd felhajtja sarkait, és felsöpri a parkettát. A por összegyűjtése mellett ez azért is fontos, hogy az esetleg elejtett apró tárgyak (például fülbevalók) visszakerüljenek tulajdonosukhoz (sok arisztokrata ilyen tárgyak szándékos elrejtésével „tesztelte” új alkalmazottait – ha a tárgy nem került elő, két dolgot jelenthetett: a szolga vagy nem takarított rendesen, vagy zsebre tette azt).

Ezt követően bezárja a szobát legalább negyed órára, hogy a por leüljön, és megismétli e procedúrát a hasonló szobákban (zeneszoba, nappali).A por leültével visszatér a szobákba, és erőteljesen végigdörzsöli a bútorokat, mindkét kezében ronggyal.

8:00-9:00 között

Nyolc órakor a szakács a konyhába érkezik, ahol felsorakoztatja a személyzetet, és megvizsgálja kezük, illetve körmük, hajuk és egyenruhájuk tisztaságát, valamint ellenőrzi a tüzek és konyhai eszközök jelenlétét.

Eközben a konyhai cselédlány kiküldi a reggelit a szolgák lakosztályára és a gondnoki szobába – a magasabb beosztású személyzet, köztük a szakács is utóbbiban fogyasztja reggelijét. A konyhai személyzet többi tagja a konyhában teszi ugyanezt, a mosogatólegény utánuk is elmosogat.

Kép forrása: Pinterest

Saját reggelijét követően a lakáj ébreszti a ház minden egyedülálló férfi lakóját, szobáikban elhúzza a függönyt, és összegyűjti előző napi ruháikat.

Reggeli teendői végeztével az alárendelt cselédlány kezet mos, és nehéz, szürke munkakötényét egy tiszta fehérre cseréli. Felvesz egy felszolgálótálcát a kamrából, és meglátogatja a családtagok és vendégek szobáit, az említett egyedülálló férfiak kivételével. Ezt követően minden hálószobába visz meleg vizet a mosakodáshoz, majd leül saját reggelijét megenni.

9:00-11:00 között

A konyhai cselédlány elkészíti és felküldi a család reggelijét, míg a mosogatólegény elmos minden serpenyőt, edényt és porcelánt – az üvegeket és az ezüst edényeket, illetve evőeszközöket azonban kizárólag a lakájok tisztíthatják.

Eközben a szakács ellenőrzi a birtok veteményeskertjéből, illetve a földekről érkezett termény meglétét, beszél a kertésszel és a mészárossal, valamint leméri és ellenőrzi a napi húsadagot. Egyeztet a gondnokkal az ellátmányról és összeállítják a napi menüt – általában egy nappal előre –, az aznapi menüt egy palatáblára írja fel a személyzet számára.

Később a mosogatólegény és a konyhai cselédlány megmossák, meghámozzák és felvagdalják a nap folyamán felhasználandó zöldségeket, megkopasztják az elkészítendő szárnyasokat, és elkezdik elkészíteni a levest.

Kép forrása: Twitter

Eközben fent a lakáj edényeket visz a reggelizőszobában lévő tálalóba. Itt aztán felszolgálja a reggelit a családnak, ennek végeztével pedig asztalt bont, és kitisztítja az itteni kandallót. A porcelánokat visszaviszi a konyhába, illetve a kamrába, az ezüst- és üvegtárgyakat pedig a komornyiki éléskamrába. Ezután ellenőrzi a földszinti szobákban a kandallók tüzét, és rendbe teszi az urak dohányzóját. Ezután megtisztítja és kifényezi az ezüstöket, beleértve a hálószobák gyertyatartóit is, hogy készen álljanak az esti használatra.

Miközben a család és esetleges vendégeik reggeliznek, az alárendelt cselédlány végigjárja a főbb hálószobákat és ablakot nyit, felszedi az ágyneműt, hogy kiszellőzzön, valamint kiüríti a meleg vizes üvegeket, mosakodótálakat és éjjeli edényeket. Friss törölközőket helyez el, kitakarítja a szobákat, szokás szerint a kandallókat is beleértve, majd kézmosást követően megveti ismét az ágyakat, dísztakarókkal és díszpárnákkal együtt.

Ezzel még nincs vége teendőinek: a ház fő folyosóin felsöpri a parkettát és a szőnyegeket, valamint leporolja a bútört, és heti egy napon – általában szombaton – kicserél minden ágyneműhuzatot, a szennyest pedig kikészíti a mosónőknek.

11:00-13:00 között

A szakács felviszi a tervezett menüket a ház úrnőjéhez egyeztetésre, míg a konyhai személyzet elfogyasztja „ebédét” (lunch), amely egy italt jelent. A konyhai cselédlány elkészíti a szolgálók valódi ebédét (dinner) és uzsonnáját, míg a szakács elkészíti a család ebédjét, valamint a vacsorához szánt desszerteket. A mosogatólegény elmosogat.

Szolgák a beltoni parókián, 1889. (kép forrása: nen.gov.uk)

Eközben a lakájnak két szokásos teendője lehet: vagy az előszobában vár, és ajtót nyit a látogatóknak, vagy a családot szolgálja ki az ebédlőben.

Az alárendelt cselédlány eközben a szokásos napi takarításán túl heti vagy kétheti váltásban az adott napra jutó szobát „forgatja ki”, azaz a bútorok mozgatásával és aprólékosabb munkával (képek és dísztárgyak portalanítása, függönytisztítás, bútorok és padló alapos tisztítása) járó takarítást hajt végre.

13:00-15:00 között

A szakács felküldi a család ebédjét, míg a konyhai cselédlány a szolgálók étkezőibe küldi a vacsorájukat. A mosogatólegény elmosogat.

Ezen idő alatt a lakáj a házon kívüli feladatait végezheti – vagy kíséri a családot, vagy egyedül végez olyan feladatokat, mint a számlák befizetése vagy meghívók kézbesítése. Ha nincs rá szükség, a lakáj ilyenkor pihenhet is.

Vizet hordó cselédlányok (kép forrása: victorian-era.org)

A földszinti személyzet ebben az időablakban fogyasztja el saját ebédjét, a délutáni sürgés-forgás előtt. A konyhai személyzetnek jut néhány perc pihenő, majd a szakács nekiáll a családi vacsora (dinner) elkészítésének, ebben segítségére van a konyhai cselédlány, főleg ami a nyárson sülő ételeket, és a zöldségek és hús főzését illeti. A mosogatólegény elmosogat mindent, beleértve a serpenyőt és a nyársat, amelyeket – mivel vasból vannak – homokkal és vízzel súrolva tisztít meg, majd szárazra töröl és a tűz elé helyez, a rozsdásodás megelőzése érdekében. Az ő feladata a konyhai szeméttől való megszabadulás is – moslékként kivinni azt a disznóknak, vagy elégetni.

A családi ebéd közben az alárendelt cselédlány végigellenőrzi a szobák kandallóit, valamint általában véve rendet tesz – megigazítja a párnákat, leszedi a halott leveleket és szirmokat a növényekről, valamint segít a gondnoknak csoportosítani a javítandó ágyneműt és ruhákat. Emellett maga is varr és foltoz ruhákat, köztük a sajátjait is.

16:00-17:00 között

A lakáj végigjárja a folyosókat és a szobákat. A családi teát (uzsonnát) követően összegyűjti a tálcákat és visszaviszi a teához használt porcelánokat a kamrába. A teljes személyzet öt órakor teázik, ezt a kamrai cselédlány készíti el – ő itt végzi a munkáját, többnyire italokat és lekvárokat készít.

Az északnyugat-angliai Cumbriában lévő Brayton Hall háziszolgái 1890 körül (kép forrása: odysseytraveller.com)

A teaidőt követően a lakáj meggyújtja a lámpákat, bezárja a zsalukat, és behúzza a függönyöket a nappali szobákban. Segít a komornyiknak megteríteni a vacsoraasztalt: a hagyomány szerint az első lakáj viszi az ezüstöket, a második a porcelánokat, míg a komornyik helyezi el az ezüstöket és üvegeket az asztalon. Ha vendégeket várnak, egy lakáj a folyosón várakozik.

19:00-21:00 óra között

Az egész konyhai személyzetre szükség van a vacsora felküldéséhez. A mosogatólegény ismét elmosogat, majd ő és a konyhai cselédlány kitakarítják a konyhát és elrendezik a szennyes ágyneműt.

Nyolc órakor a lakáj csengővel vagy gonggal jelzi a vacsoraidőt, majd 15 perc múlva, amikor az ételt felküldik, ismét jelez. Felszolgálja a vacsorát, és várakozik az asztal mellett. Ezt követően visszaviszi a tányérokat a konyhába, eltávolítja a terítőt, és leporolja az asztalt, majd leoltja a lámpákat az étkezőben. Ezután segít elkészíteni és felszolgálni a teát és a kávét a dolgozószobában vagy az étkezőben, majd elmosogatja az üvegtárgyakat és ezüstöket, amelyeket a vacsoránál használtak.

Kép forrása: reframingthevictorians.blogspot.com

A vacsoracsengő szavára az alárendelt cselédlány előbb vár néhány percet, majd végigjárja a földszinti szobákat, és rendbe teszi őket a fentebb említett módon. Amíg a család étkezik, végigjárja az immár üres emeleti szobákat is, és előkészíti az ágyakat éjszakára (eltávolítja a dísztakarókat és díszpárnákat), ellenőrzi a kandallók tüzét és a mosakodótálakat, és kiüríti az éjjeli edényeket.

21:00

A konyhai cselédlány elkészíti és felszolgálja a szolgák vacsoráját (supper), ezt követően a konyhai személyzet is megeszi sajátját. A lakáj várakozik a hallban, amíg az esetleges vendégek távoznak.

22:00

Vége a hosszú napnak. A lakáj, ha szükséges, felszolgálja a késői vacsorát (supper) a családnak, és a hálószobába való gyertyát ad azoknak a családtagoknak, akik nyugovóra kívánnak térni. Segít a komornyiknak bezárni a ház ablakait és ajtóit, míg a konyhai cselédlány ellenőrzi a tüzek biztonságát, és bezárja a konyhát. Az alárendelt cselédlány meleg vizes üvegeket visz fel a hálószobákba, majd maga is nyugovóra tér.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/73947/pics/15596611417256906_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?