Nem engedelmeskedett a baljós előjelnek, életét vesztette II. Vilmos angol király

Kép forrása: historic-uk.com

Ha az embert rémálmok gyötrik, előfordul, hogy úgy érzi, ideje változtatnia valamely szokásán. Ezzel a dilemmával nézett szembe II. Vilmos angol király (ismertebb nevén Rufus Vilmos) is uralkodása (és élete) végéhez közeledve – legalábbis egy krónikás szerint.

Ez a szerző nem volt más, mint az a Benoît de Sainte-Maure, akit II. Henrik király bízott meg azzal, hogy megírja ősei (köztük II. Vilmos) történetét. A mű, amely a „Normandia hercegeinek krónikája” (Chronique des ducs de Normandie) címet viseli, a korban meglehetősen hosszúnak számított: mintegy 44 000 sorból áll, amelyek Hódító Vilmos és fiai életét mesélik el. Rufus Vilmos a Hódító harmadik fia volt, aki 1087-től uralkodott Angliában. Benoît szerint nem volt jó uralkodó:

„Senki sem szerette annyira a költekezést, mint ő, senki sem volt energikusabb és vállalkozóbb kedvű, ő volt az emberek közül a legkevésbé félénk, a legkevésbé nyúlszívű, azonban olyan tettek mellett határozta el magát, amelyekkel általános kritikát vont magára, és amelyek sosem voltak kötelezők egyetlen felszentelt vagy felkent király számára sem.”

A fentiekkel II. Henrik költője mellett II. Vilmos kortársai is sok esetben egyetértettek. Az Angolszász krónika szerint „Vilmost majd’ minden népe gyűlölte, és utálatos volt Isten számára is.” Benoît fő gondja Rufus Vilmossal az egyházzal való bánásmódja volt, legfőképpen Anzelm canterburyi érsekkel (későbbi szenttel) kirobbant vitája, melynek eredményeképpen az uralkodó külföldre száműzte az érseket.

A rémálom története 1100 augusztusában kezdődik, amikor a király Winchester városában szállt meg. Gundulf, Rochester püspöke a király színe elé járul, és megpróbálja meggyőzni őt, hogy béküljön ki Anzelmmel. Az uralkodó ezt elutasítja, és másnap úgy dönt, a New Forestbe („Új Erdő”) megy vadászni. Miután nyugovóra tér, élénk látomása van álmában. Benoît így írja le:

„Azt álmodta, egy nagy, pompás és gyönyörű templomba lépett, és habár úgy érezte, imádkozni akar, az esze mindig másfelé vitte. Hihetetlen éhség lett rajta úrrá, amely olyan vad és mindenható volt, hogy úgy érezte, elgyengül és mindjárt elájul, olyannyira, hogy már saját kezét is megette volna. És meg is tette volna ezt, ha nem lett volna más lehetőség. Tekintete ekkor az oltárra esett, ahol látta – vagy legalábbis azt hitte – hogy egy hatalmas szarvasbika volt, amely le lett ölve. Hogy elkerülje a nagy istentelenséget, amelyre készült magával szemben, megközelítette az állatot azzal a szándékkal, hogy egyen belőle, mivel egyetlen vágya az étel volt. Abban a pillanatban, ahogy kinyújtotta kezét, hirtelen felismerte – és ezt egészen bizonyosnak látta – hogy az valójában egy férfi teste volt, mely még vérzett az életét kioltó sebből. Egyszerre elkapta a félelem és az undor e rettenetes látványtól.”

„De oly nagy volt éhsége, és oly erősen vágyott az ételre, hogy képtelen volt, minden erőfeszítése ellenére, hogy ellenálljon, és ne egyen belőle egy keveset. Megpróbálja a férfi kezét lerántani, de az egész kar elválik a testtől. Ezt azonnal felfalja, majd, miután nem elégszik meg ennyivel, meg kívánja ragadni a másik kezet is, mert éhsége a legkevésbé sem csillapodott. Félve és rettegéssel telve magához húzza, még mindig a karral egyben, és megeszi, de étvágya még mindig nem csökken.”

Szent Anzelm ábrázolása a chesteri székesegyházban (kép forrása: franciscanmedia.org)

„Éhsége nőttön nőtt, de kielégíthetetlen volt. Vadul a csontba és húsba harapva megeszi az egyik lábfejet, majd az egész lábat fel egészen a testig. Erre kétszer olyan éhesnek érzi magát, mint azelőtt, ezért a legkisebb visszakozás nélkül nekiáll a másik lábnak is. Ez azonban hatástalan, mert semmiféle hatással nincs éhségére. Ebben a pillanatban meglátja a férfi arcát, és úgy érzi, ezt is meg kell ennie. A látvány azonban halált keltő: egy teljességgel rémisztő szempár, oly ocsmány és iszonytató, amelyre ránézve nem marad más hátra, mint hogy meghaljon, és szíve abbahagyja verését mellkasában.”

Rufus Vilmos erre felébred, és attól fél, hogy majdnem meghalt. Visszarendeli Gundulf püspököt, és elmeséli neki a rémálmot. A püspök azt válaszolja, az álom minden elemének van mélyebb értelme – a templom, a szarvasbika, az ember, akit elfogyaszt, mind a gaztetteket jelképezik, amelyeket az egyház és királysága népe ellen elkövetett. Gundulf azt mondja neki, ez egy figyelmeztetés volt Istentől, hogy javuljon meg. Egy ponton így szól a királyhoz:

„Nincs okod biztonságban érezni magad, tégy azonnali lépéseket javulásod érdekében, és ne halaszd el döntésed, mert nagy szükség van arra, hogy hamar meghozd. Egy tanácsot adok, egy kérést továbbítok Isten nevében, hogy ma kérlek, ne menj vadászni az erdőbe vagy madárra vadászni. Jobban teszed, ha ezeket elkerülöd, helyettük amit tehetsz, hogy meggyónod vétkeidet, egy pillanat időveszteség nélkül, olyasvalakinek, aki meg tudja mondani, mit kell tenned.”

A király meghallgatja a püspököt, és egyetért vele, fogadkozva, hogy megváltozik. A püspök távozik, és egy időre a király egyedül marad gondolataival. Nem sokkal később azonban megérkezik féltucat lovag, akik a New Forestbe készülnek vinni. A király megpróbálja felmenteni magát a vadászat alól, a többiek azonban hajthatatlanok:

„Mindegyikőjük gúnyolta, mondván, félnek, hogy szentté változik, és fohászkodtak Istenhez, hogy ne foglalja őket imáiba, mert oly kevés bizalommal vannak felé. 'Álljanak meg, uraim!' – mondja erre a király, 'valójában velőmig rossz ember vagyok, százszor rosszabb, mint gondolnátok! Hogy rövidre fogjam, mától felhagyok a vadászattal: az utolsó dolog, amit tenni akarok, az az erdőbe menni, és nem akarom látni se többé a rengeteget.'”

II. Vilmos angol király (kép forrása: medievalists.net)

„Körötte mindenki azt gondolta, viccel, így mind nyomást kezdtek rá gyakorolni. Mindannyian felszólaltak, arra sarkallva, találjon magában erőt, ne legyen rest, és tegye, amit tenni kíván. Olyannyira hajthatatlanok voltak, hogy a király felöltözött és felszerelkezett, és elindult velük egyenesen az erdőbe.”

A társaság hamarosan a New Forestbe érkezik, ahol körbejárva vadat keresnek. Egy helyen aztán Vilmos és a többi vadász fák mögé bújik egy ösvény mentén, és várják, hogy arra menjen egy állat.  Benoît szerint ezután a következő történt:

„Amikor a vad közel ért, és a legjobban célba volt vehető, egy bizonyos lovag hamar észrevette, és készen állt a lövésre, így a király megparancsolta neki, hogy tegye meg. A férfit azonban elfogta a félelem, mert a király igen közel áll a lővonalához. Legalább kétszer, azt hiszem, úgy döntött, kifeszített íjjal, hogy mégsem lő. Rufus király azonban arra unszolja, tegye meg, olyannyira, hogy az hirtelen elereszt egy horgos nyilat, amely az ördög segedelmével egy szilárd faágról lepattanva eltalálja a királyt szíve mellett.”

Rufus Vilmos halála (kép forrása: readingmuseum.co.uk)

„Habár nemigen tud megszólalni, Rufus a következőt mondja a lovagnak: 'Fuss el! Menekülj, ne vesztegess egy pillanatot se! Megöltél, és csak magamat hibáztathatom. Isten itt állt rajtam bosszút. Kegyelemért esedezek most és könyörgöm neki szent és drága könyörületességében, hogy szánjon meg e napon, mert súlyosan vétkeztem ellene.'”

Ezzel II. Vilmos a költő szerint azonnal meghal. A lovag, aki lelőtte, elmenekül, míg a többiek fennhangon gyászolják halott uralkodójukat. Néhány nap múlva eltemetik Winchesterben, és öccse lesz a király I. Henrik néven. Nem ez az egyetlen leírás Vilmos haláláról – más krónikások egyéb részletekkel is szolgálnak, mint például, hogy a királyt megölő lovag neve Walter Tirel (vagy Tyrell) volt. Számos történész szerint a király halála nem baleset volt, hanem merénylet, amelyet a vadászatban részt vevő Henrik parancsára követtek el. Annyi bizonyos, hogy II. Vilmos igen különös körülmények között lelte halálát, Benoît de Sainte-Maure pedig felkavaró tanmesével szolgált arról, hogy a hívő embernek gyónnia kell és kerülni a vétkezést, mert nem tudhatja, a sors mikor szólítja a másvilágra.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/68040/pics/15483481927102627_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?