Valóban annyira „véres” volt I. Mária angol királynő uralkodása?

I. Mária

Anglia első királynője, I. Mária mára világszerte gúnynevén, „Bloody Maryként” („Véres Mária”) is széles körben ismert. A közvélemény egyértelműen őrült, vérszomjas vallási fanatikusként tartja számon, aki különösen kegyetlen módon végeztette ki áldozatait. Valóban annyira kegyetlen uralkodó volt azonban Mária az elődeihez és utódaihoz képest?

Véresebb” a többieknél?

Mária negatív megítélését első ránézésre annak köszönheti, hogy üldözte az édesapja, VIII. Henrik által megalapított anglikán egyház követőit. Országát vissza kívánta vezetni a katolikus hatalmak közé, édesanyja, Aragóniai Katalin szülőföldje, Spanyolország mellé. E cél érdekében nem riadt vissza attól sem, hogy máglyán égessen el több száz embert. Őrült, illetve gonosz és kimondottan rossz királynőként való beállítását azonban legalább ennyire köszönheti annak, hogy katolikus uralkodó volt, akit protestáns uralkodó követett, egy olyan országban, amely végül protestáns maradt. Ahogy a népszerű mondás is tartja: a történelmet a győztesek írják.

Mária ötéves uralkodása alatt több mint 300 ember lelte halálát máglyán, eretnekség vádjával elítélve. Ez egy igencsak barbár kormányzás képét festi le, azonban fontos megemlíteni, hogy apja, VIII. Henrik is végeztetett ki embereket eretnekségért – szám szerint 81-et –, és különös kegyetlenséggel bánt el a katolikus papsággal. Mária féltestvére és utóda a trónon, I. Erzsébet is emberek tucatjait ítélte halálra hitükért. Miért van tehát Mária neve az övéknél jobban összekapcsolva a felekezeti alapú üldöztetéssel?

A máglyahalál az eretnekek sorsa

Mária módszereinek megértéséhez először is tisztázni kell az eretnekség megítélését a kora újkori Európában. A kontinens minden országában olyasfajta fekélynek tekintették azt a társadalom testén, amelyet a lehető legteljesebben el kell távolítani, hogy ne terjedhessen tovább. Ennélfogva az eretnekség büntetése Európa-szerte nem csupán a halál volt, de a test teljes elpusztítása annak érdekében, hogy ne lehessen annak darabjait ereklyeként tisztelni. Ennek érdekében a legtöbb országban elégették az eretnekeket, hamvaikat pedig a legközelebbi folyóba szórták – Mária eljárásmódja ily módon semmi szokatlant nem tartalmazott az adott kor emberének szemében. A máglyahalál természetesen magában hordozta a pokol tüzeivel való kapcsolatot is, a fizikai mellett lelki elrettentésül is szolgálva az eretnekség bűne ellen.

Eretnekséggel vádolt férfi kivégzése I. Mária idején

Féltestvére, I. Erzsébet már kifinomultabban gondolkodott: uralkodása alatt a katolikus vallás gyakorlásával megvádoltakat (akik papokat rejtegettek, vagy saját maguk annak tanultak) felségárulásért ítélték el, és ennek megfelelően akasztással, majd az azt követő felnégyeléssel büntették őket. Erzsébet elve az volt, hogy a hittel kapcsolatban lehetnek ugyan viták, de az árulást senki sem tarthatja megengedhetőnek.

A vértanúk könyve

Egy ember külön is kiemelhető Mária negatív hírnevének megalapozásában: John Foxe protestáns „martirológus”, aki nagy számban eladott művében, a „Tettek és emlékművek” című könyvben (amelyet az utókor leginkább „Foxe vértanúkönyve” néven ismer) részletes beszámolót nyújt minden egyes mártírról, aki a katolikus egyház alatt halt meg hitéért. Első, 1563-as kiadását követően csak Foxe életében további három kiadást ért meg, ami jól mutatja népszerűségét protestáns körökben.

Habár a mű tartalmazta a korai kereszténység egyes vértanúit, a középkori inkvizíció áldozatait, és a Nyugat-Európa szerte elfojtott lollard eretnekség követőit is, az I. Mária uralkodása alatt történt kivégzések leírásai kapták a legtöbb figyelmet a közönség részéről. Ez nem kis részben az egyedi, részletgazdag metszeteknek volt köszönhető, amelyek a vértanúk szenvedéseit ábrázolták. Foxe műve azért is volt népszerű, mert szinte minden általa leírt mártír rendkívül borzalmas módon lelte halálát – hogy Foxe forrásai ebből a szempontból mennyire voltak megbízhatóak, sok esetben megkérdőjelezhető. Az első kiadás 57 ábrázolása közül 30 a Mária által kivégeztetett emberekről szól.

Nicholas Ridley és Hugh Latimer 1555-ös kivégzése John Foxe vértanúkról szóló könyvében

Foxe érzelemmel teli leírásaira jó példa a Mária üldöztetésének két korai áldozata, Hugh Latimer és Nicholas Ridley püspökök kivégzéséről szóló beszámolója:

Hoztak egy tűzzel izzított rőzseköteget, és azt Dr. Ridley lábai elé fektették. Mr. Latimer így szólott hozzá: 'Legyen vigasztalva, Mr. Ridley, és játssza az embert. Ezen a napon olyan gyertyát gyújtunk Isten kegyelméből Angliában, amely úgy hiszem, sohasem lesz kioltva.'”

Ahogy a tűz erőre kapott, Latimert hamar megfojtotta a füst, ezáltal korán meghalt, Ridley azonban nem volt ennyire szerencsés: a lábainál sebesen égett a fa, így kiáltozni és kínjában vonaglani kezdett, majd többször így kiáltott: „'Uram irgalmazz nekem, beleártva magad e kiáltásba, jöjjön rám a tűz, nem tudok égni!'”

Protestáns folklór

A Mária halála után öt évvel kiadott könyv óriási sikert aratott. A nagyméretű fólióként nyomtatott második kiadást az anglikán egyház kötelezővé tette minden templomban, és az egyházi személyeknek kötelező volt házukban is tartani belőle egy példányt, hogy szolgáik és vendégeik is olvashassák. A 17. század végére az újabb kiadások már rövidítettek voltak, és kizárólag a leginkább feltűnést keltő kínzásokat és kivégzéseket tartalmazták, felerősítve a „zsarnok” keze általi fájdalmas halálba nyugodtan lépő jámbor protestáns vértanúk képét, amely az angol reformáció mondavilágának szerves részévé vált.

I. Erzsébet

I. Mária 1558-ban hunyt el 42 évesen, egy nagy influenzajárvány során (habár már egy ideje hasi fájdalmakban szenvedett, és lehetséges, hogy petefészek- vagy méhrákja volt). A trónon protestáns féltestvére, Erzsébet követte, Anglia pedig végül nem tért vissza a katolikus egyházhoz. Még ha a protestantizmus különféle ágai közt a későbbiekben nagy ellentétek feszültek az országon belül, a „pápistákat” mindennél rosszabbnak tartották, és velük együtt a „véres” Mária királynőt is.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/63721/pics/15417647122048076_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?