Így átkozták meg a könyvtolvajokat a középkorban

A középkorban még egészen mást jelentett egy könyvet birtokolni, mint manapság. Míg a 21. században már könnyedén pótolható egy elveszett mű, a középkor századai során nagyon kellett figyelni, hogy ne lopják el a sokszor éveken át írt, kézzel sokszorosított könyveket. Ha máshogy nem ment, a tulajdonosok megátkozták a kéziratok eltulajdonítását megkísérlő potenciális tolvajokat. 

Kerékbe törés és szemkivájás

Marc Drogin 1983-ban megjelent Anathema! Medieval Scribes and the History of Book Curses (Átok reá! Középkori írnokok és a könyvátkok története) című munkájában kifejti, hogy a középkori kéziratokban gyakran szerepelt egy néhány soros átok, amellyel a munkát eltulajdonítani vagy szándékosan megrongálni igyekvő gazembert figyelmeztették, hogy tettük könnyen isteni büntetést vonhat maga után. Ha a tolvajt elkapták, a kiátkozástól a kivégzésig számos büntetésre számíthatott. Szerencsére több száz ilyen átok maradt meg az utókor számára. Íme néhány közülük:

1. Egy 1172 körül keletkezett Bibliához az írnok a következő kedves kiegészítést fűzte:

„Ha bárki eltulajdonítja ezt a könyvet, halállal lakoljon; süljön meg egy serpenyőben; ragadja el a betegség és a láz; törjék kerékbe és akasszák fel. Ámen.”

2. Egy 13. századi, Vatikáni Múzeumban őrzött munkához mellékelt átok esetében a végére lendült bele igazán az írnok:

Elkészült a könyv, ím, lesd,
De nehogy kritikával illesd,
Ki a kódexet elcsenni meri,
Krisztus kegyét veszítheti
Ki ellopni merészeli,
Átkozott halálát leli,
Ki elorozni nem restelli,
Szemét könnyen elvesztheti!

3. Egy másik egyházi hivatalnok úgy érezte, nem elég a latin nyelv szókészlete, hogy kifejezze a könyvtolvajok iránti megvetését, ezért latin-német keveréknyelven írta meg a következő átkot:

E könyvhöz nincs másnak joga, csak nekem,
Ha nem hiszed, lapozd fel: ott a nevem,
Ha mégis megpróbálod ellopni,
Torkodnál fogva fognak fellógatni,
Hollók gyűlnek majd tetemed felett,
Hogy tövestül tépjék ki átkozott szemed,
És mikor fájdalmad üvöltésbe fojtod,
Emlékezz: megérdemled sorsod.

4. Egy 13. századi angliai átok:

„Ez a könyv wigmore-i Szent Jakab [plébánia] tulajdona. Ha bárki ellopja vagy rosszindulatúan törli ezt a bejegyzést, hogy eltulajdoníthassa [a könyvet] a fent jelölt helyről, kössék az egyházi kiátkozás rabláncai. Ámen. Úgy legyen. Úgy legyen. Úgy legyen.”

5. A párizsi Simon Vostre 1502-ben írt hóráskönyve (laikus imakönyve):

Ki ellopja e könyvet egy éjjel,
Kívánom: testét disznók szaggassák széjjel,
Esküszöm: szívet kegyetlenül kitépik,
S testét a Rajna mentén vonszolják végig.

Fulladás és akasztófa

6. A Sankt Gallen-i kolostor egy 880-ra datált kéziratának írnoka így fogalmazott:

Tán örökre e hely lesz otthonom,
S ha mégsem, felejteni nem fogom,
Isten haragja reá zengjen,
Ki Sankt Gallenen kívül akar tudni engem.

7. Egy 1178-as könyvben a következő átok olvasható:

„A patherburneni Szent Mária és Szent Liborius [plébánia] könyve. Átok arra, aki ellopja ezt a könyvet, áldás arra, aki megőrzi biztonságban. Bárki, aki eltulajdonítja, vagy kivág belőle egy lapot, legyen átkozott.”

8. Egy 15. századi, Jean d’Orleans tulajdonában lévő kéziratban olvasható, rímek nélküli átok:

Bárki lopja el e könyvet,
Párizs egyik akasztófáján fog lógni,
És ha nem lógni fog, megfullad,
És ha nem fullad meg, megsütik,
És ha nem sütik meg, még csúnyább halála lesz.

9. Idézet egy 13. századi munkából:

„Ez a könyv a robertsbridge-i Szent Mária [plébánia] tulajdona; bárki, aki ellopja, eladja, vagy bármilyen formában eltulajdonítja ebből a házból, vagy megcsonkítja, legyen átkozott. Ámen.”

Alatta az egy évszázaddal később élt Grandisson exeteri püspök még hozzáfűzte:

„Én, John, exeteri püspök, nem tudom, hogy a fent említett ház hol állt, és nem is loptam el a könyvet, hanem törvényes úton szereztem meg.”

10. Végül egy – 1461-ben keletkezett kéziratból származó – példa arra, hogy a középkori átkokat nem minden esetben bonyolították túl:

Lelkét akasztófán kileheli,
Aki e könyvet elcseni.

https://mult-kor.blogstar.hu/./pages/mult-kor/contents/blog/21727/pics/lead_800x600.jpg
bizarr,egyháztörténet
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?